Prosjekt 25

Innhold

Pris til utøvende kunstnere

En pris til utøvende kunstnere

Sammen med kunstneren Tore Hogstvedt har kommunen opprettet en pris for utøvende kunstnere. Prisen, kalt Prosjekt 25, har som mål å gi talentfulle, unge kunstnere en økonomisk starthjelp.

Kommunen har kjøpt River Siljan til kr. 25.000,-, hvor 10.000 har gått til pris for utøvende kunstnere. Det ble også laget 25 gicleé trykk av maleriet. Hvert trykk ble solgt for kr. 2.500, hvor 30 % av salget gikk til prisen.

Vedtekter for pris til utøvende kunstnere

§ 1 Formål

Prisens formål er å gi talentfulle, unge kunstnere med tilknytning til kommunen økonomisk starthjelp.

Prisen er opprettet i forbindelse med prosjekt 25 etter initiativ fra kunstneren Tore Hogstvedt.

§ 2 Søknadsberettiget

Prisen kan søkes av kunstnere under 35 år med tilknytning til Siljan kommune. Stipendet kan tildeles innenfor alle kunstområder; scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, dans, drama, litteratur, film, m.m.

§ 3 Søknad

Prisen annonseres i media i september med søknadsfrist 1. oktober. Søknad skrives på eget skjema.  Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og kunstnerisk virksomhet. Herunder eksempler fra kandidatens kunstområde.  Alle opplysninger som relateres til retningslinjenes kriterier.

§ 4 Styre for prisen

Styret består av fire representanter. Tore Hogstvedt, ordføreren, leder for Utvalg for Samfunn og kulturansvarlig i kommunen.

§ 5 Administrasjon av prisen

Kommunens administrasjon markedsfører prisordningen. Kommunens administrasjon mottar søknader. Kandidater oversendes så prisens styre som vedtar tildelingen.

§ 6 Fordeling av prisen

  1. Prisens kapital kan maksimalt bli kr. 28 750.
  2. Styret kan dele ut en pris pr. år.
  3. Prisens størrelse pr. år er i utgangspunktet kr. 10 000.
  4. Styret kan tildele inntil 3 priser.
  5. Når kapitalen er brukt opp avvikles prisen.

§ 7 Retningslinjer for tildeling av prisen

  1. Prisen skal tildeles på bakgrunn av en faglig vurdering foretatt av styret.
  2. Søkere må ha tilknytning til Siljan enten ved å være fra kommunen eller være bosatt i kommunen.

§ 8 Utbetaling

Prisen utbetales i november/desember under en tilstelning i regi av kommunen.

Publisert: 05.07.2017 15.14