Valg 2019

Innhold

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Husk å stemme 9. september 2019! På denne siden vil du finne oppdatert og relevant informasjon om valget.

Valgresultat

Valgprotokoll kommunevalget 2019

Valgprotokoll fylkestingsvalget 2019

Når kan du stemme ved årets valg?

Forhåndsstemmegivning gjennomføres på Servicekontoret på Kommunehuset i perioden 12. august – 06. september, man-fred  kl. 08:00 – kl. 15:30

Utvidet åpningstid
onsdag 28. august kl. 08:00 – kl. 19:00 og 
torsdag 05. september kl. 08:00 – kl 19:00

Forhåndsstemmegivning på Siljan sykehjem skjer 03. september kl. 11:00 – kl 12:30

Hjemmestemmegivning skjer 03.september, kontakt servicekontoret for å avtale tidspunkt innen 02.september

Valgting mandag 09. september
i samfunssalen på kommunehuset, åpningstid kl. 09:00 – kl. 20:00

HUSK å ta med legitimasjon og valgkort!!

Se Innleverte listeforslag

Hvem har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg?

De som står i Manntallet har stemmerett. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2019 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg.

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, er eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, hvis de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

Står du i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2019 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30.06.19

Manntallet for Siljan kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret og Siljan bibliotek i løpet av uke 29.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen til

post@siljan.kommune.no eller

Valgstyret i Siljan
Postboks 16
3749 Siljan

Ny fylkeskommune

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

For oss betyr det at vi får ny fylkeskommune fra 1. januar 2020, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Det betyr av alle innbyggere i Telemark og Vestfold skal velge sine representanter til fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og det blir samme partilister/stemmesedler i alle valglokalene i de to fylkene.

Slik stemmer du

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i tidsrommet til forhåndsstemmegivningen eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til servicekontoret, Kommunehuset for å avgi stemme (tidligstemming). Ta med godkjent legitimasjon.

Forhåndsstemmegivning

Fra mandag 12. august 2019 til fredag 6. september 2019 kan du forhåndsstemme på servicekontoret i ordinær åpningstid kl. 08:00 – kl. 15:30. Husk å ta med legitimasjon og valgkort.

Helse- og sosialinstitusjoner

Det vil bli lagt til rette for mottak av forhåndsstemmer på Siljan sykehjem der brukere, ansatte, pårørende og beboere nær sykehjemmet kan avgi forhåndsstemme tirsdag 3. september kl. 11:00-12:30.

Stemme hjemme /Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom, uførhet eller andre grunner ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september, eller forhåndsstemme i vårt Servicekontor, kan du avgi forhåndsstemme der du oppholder deg. Ringe Servicekontoret tlf 35 94 25 00 for å avtale tid for å avgi forhåndsstemme.

Kontaktpersoner

Kjersti M Grave Næss Tlf.: 988 39 065, e-post: kjerstimarie.GraveNaess@siljan.kommune.no

Anne Lise Olsen Tlf.: 470 20 690, e-post: annelise.olsen@siljan.kommune.no

Publisert: 28.03.2019 11.01