Innleverte listeforslag

Innhold

Følgende listeforslag er levert, enda ikke godkjent av valgstyret:

Godkjenning av listene

Valgstyret vil behandle listeforslagene og undersøke om listeforslagene som er kommet inn oppfyller lovens krav, herunder om forslagsstilleren og kandidatene oppfyller kravene i valgloven, jf §6-6. Forslagsstillerne kan gjøre endringer som er nødvendig for å bringe forslaget i overenstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Alle foreslåtte kandidater vil motta et brev med opplysninger om at de er satt opp på listeforslag, og med opplysninger med mulighet for å søke fritak. Frist for å søke valgstyret om fritak er 23. April 2019

Valgstyret har frist til 1.juni 2019 med å behandle listeforslag og eventuelle tilbakekallinger.

Publisert: 03.04.2019 13.43