Valg 2021

Innhold

Stortings- og sametingsvalg , valgdag 13. september 2021

Valgresultat 

Oppslutning på 78,59% i Siljan kommune ved årets stortingsvalg. 

Les flere resultater fra Siljan i Valgprotokollen fra valgstyret i Siljan kommune her.

Tidligstemming fra 1. juli

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i tidsrommet for ordinær forhåndsstemming eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til Siljan kommune for å avtale tid for å avgi stemme.

Telefon: 35 94 25 00
e-post: post@siljan.kommune.no

Husk å ta med godkjent legitimasjon.

Forhåndsstemming fra 10. august

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august 2021 og varer fram til og med 10.september 2021.

Valglokale for forhåndstemmegivning er på Servicekontoret i Kommunehuset. Sentrumsveien 105.

Åpningstider for forhåndsstemming: 

  • Mandag - fredag kl. 09:00-14:00.
  • Torsdag kl. 09:00-15:30.

Utvidet åpningstid fram til kl. 19:00 følgende datoer:

  • Tirsdag 31. august 2021
  • Onsdag 1. september 2021
  • Onsdag 8. september 2021
  • Torsdag 9. september 2021.

Husk å ta med legitimasjon.

Valgdalgen 13. september 2021

I Siljan kommune kan du stemme mandag 13. september 2021, kl 09:00-21:00.
Husk å ta med deg legitimasjon når du skal avgi din stemme.

Valglokale

Kommunehuset, Samfunnsalen. Sentrumsveien 105.

Åpent valgdagen 13. september 2021 kl. 09:00-21:00

Stemmegivning hjemme/Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning eller valgting, kan forhåndsstemme hjemme tirsdag 7. september eller onsdag 8. september 2021.

Kontakt Siljan kommune for å avtale.

Frist for å søke: Tirsdag 7. september 2021.
Telefon: 35 94 25 00
e-post: post@siljan.kommune.no

Forhåndsstemming på institusjoner

Onsdag 8. september 2021. Kun for beboere på grunn av smittevernregler.

Forhåndsstemmegivning for innbyggere som er i karantene eller isolasjon.

Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer skal holde seg hjemme. I valggjennomføring har dette betydning både for valgmedarbeidere og for velgere.

Velgere i karantene

Velgere som er i karantene skal ikke stemme ved et ordinært valglokale.

En person som blir pålagt karantene, er i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der en kan ha blitt smittet og har derfor større risiko for å være smitteførende.

Personer i karantene kan gå ut for å stemme uten å bryte reglene i covid-19-forskriften, så lenge de unngår nærkontakt med andre og ikke bruker offentlig transport. Hvis det er mulig, bør velgere i karantene vente med å stemme til de er ute av karantene.

Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse

Symptomene på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og et eventuelt testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet eller tid til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme hjemme.

Velgere i isolasjon

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon. Det samme gjelder personer som er i karantene og utvikler symptomer på covid-19. Velgere som er i isolasjon bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon. Den siste perioden før valget må det tilrettelegges for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme.

For velgere i karantene eller isolasjon, kontakt Siljan kommune for å lage en avtale.

Frist for å søke:
For å stemme hjemme settes til kl. 10:00 på valgdagen 13.september 2021.
Telefon: 35 94 25 00
e-post: post@siljan.kommune.no

Elektronisk valgkort

Fra dette valget i 2021 skal en benytte elektroniske valgkort i forbindelse med årets Stortings- og sametingsvalg. Valgkortet blir sendt til digital postkasse. Velgere som ikke har opprettet digital postkasse, vil få det elektronisk på en annen måte. Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Hvem har stemmerett?

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen per 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Siljan kommune legges ut til offentlig ettersyn på Siljan bibliotek og servicekontoret på Kommunehuset ca. 10. juli 2021. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, kan du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Siljan
Postboks 16
3749 Siljan

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se også:

Står du i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2021 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30.06.21

Manntallet for Siljan kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret og Siljan bibliotek i løpet av uke 29.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen til

post@siljan.kommune.no eller

Valgstyret i Siljan
Postboks 16
3749 Siljan

 

Publisert: 08.02.2021 12.26