Eiendomsskatt 2019 i Siljan kommune

Innhold

Med hjemmel i Eigedomsskattelåvas §15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 1.3.19 til 22.3.19.

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde promillesatsen for eiendomsskatt på næring på 7 ‰ og satsen for boliger og fritidseiendommer på 3,5 ‰.

Faktura er å regne som skatteseddel og faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer per år.

Ved en evt. klage henvises det til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslovens § 13. For mer informasjon se kommunens hjemmeside www.siljan.kommune.no.

Skattelistene ligger tilgjengelig på servicekontoret og her:

Fritak § 7 2019 (pdf)

Næring - Annen virksomhet 2019 (pdf)

Ubebygde tomter 2019 (pdf)

Bolig gårdsbruk - Bolig - Fritidsbolig - Annet 2019 (pdf)

Fritak § 5 2019 (pdf)

Publisert: 01.03.2019 00.00