Kommunestyremøte 5. februar

Innhold

Økonomisk støtte til Siljan nærmiljøsenter i 2019 er en av sakene som skal behandles på kommunestyremøtet tirsdag 5. februar.

Kr. 414.000,- er formannskapets innstilling. Bevilgningen gjelder for 2019. Siljan nærmiljøsenter ble stiftet 27.5.2018, og kommunen har fra 1.1.2019 inngått en avtale om bemanning, og foreningen er nå i en oppstartsfase.

Kommunestyret skal også godkjenne en avtale om tjenestetilbud mellom Sør-Øst politidistrikt og Siljan kommune.

Av andre saker til behandling er reglement for ansaffelse, gave og hedersbevisning, etikk og reglement for delegering.

Skiensmodellen for tiltak mot svart arbeid og sosial dumping skal behandles, og salg av kommunal bolig på Holtesletta.

Les mer om sakene i sakspapirene til kommunestyremøtet 5. februar 2019 kl. 18:30.

Publisert: 04.02.2019 14.58