Vannmåleravlesning 2021

Innhold

Nå kan du rapportere målerstanden på din vannmåler via internett. Fristen er 2.januar 2022.

I disse dager mottar alle som har vannmåler avlesningskort for 2021 i posten.

Det er viktig å lese av vannmåleren riktig da dette gir grunnlaget både for årsoppgjøret for 2021, og for neste års vann- og avløpsgebyr.
Hvis vi ikke mottar en målerstand, vil forbruket bli stipulert.

Du kan registrere vannmåleravlesingen her., eller returnere den ferdigfrankerte svarslippen du har fått i posten.

Publisert: 16.12.2021 11.09