Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd skal hjelpe til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite og utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Les hele saken

Råd til befolkningen i forbindelse med Coronavirus

Siljan kommune følger nøye med på utviklingen knyttet til situasjonen med Corona-virus, og får jevnlig informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Les hele saken

Barnehage- og SFO-opptaket 2020

1. mars er frist for å søke plass i barnehage i Siljan, eller plass i SFO fra 1. august 2020.

Les hele saken