Åpne kommunale tjenester i påsken

Innhold

Oversikt over kommunale tjenester i påsken.

Legekontoret:

Åpent mandag og tirsdag kl. 08:00-15:00, onsdag stengt.
Ved legehjelp når kontoret er stengt, kontakt Skien legevakt tlf.: 116 117 eller ved øyeblikkelig hjelp 113.

NAV-Siljan:

Åpent mandag og tirsdag kl. 09:00-15:00, onsdag åpent kl. 09:00-12:0.
Det gjøres oppmerksom på at råder besøkende å ta kontakt med NAV Siljan gjennom digitale løsninger. Ved hastesaker kan du banke på døren. Dersom kontoret er stengt, ring tlf. 913 77 037.

Sykehjemmet:

På sykehjemmet er det innført egne besøksrutiner.
Pårørende kan kontakte sykehjemmet på tlf. 35 94 25 74 for å gjøre en avtale om kontakt med pasientene .Aktuelt tidspunkt: daglig mellom kl. 13.00 og 14.30. Alle besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd, slik at ansatte kan være tilstede.

Biblioteket

Biblioteket har åpnet for utlån av bøker, levert hjem på døra! Det er bare å enten logge seg inn via bibliotekets hjemmeside og bestille, eller sende epost til: biblioteket@siljan.kommune.no. Levering på døra skjer etter påsken.

Biblioteket har mange digitale tilbud også, som Bookbites, Pressreader og Filmbib. Gå inn på siljanbibliotek.no - her kan du søke og reservere bøker og filmer.

Trenger du noen å snakke med?

Skolene har opprettet kontakttelefoner for barn og ungdom - les mer om det her.
I hele påsken kan disse kontaktes mellom kl. 08:30-16:00: Miljøterapeut Anette, tlf.: 986 64 822 Sosiallærer Hege, tlf.: 416 90 156.

Voksne kan ta kontakt med Mental Helse, tlf. 116 123 hele døgnet.

Omsorstilbud i barnehagen og skolens påskeferie

Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud skole meldes dette til:
Rektor Anton Loftstad ahl@siljan.kommune.no, mobil 922 16 558
Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud barnehage meldes dette til:
Styrer Lisbeth E. Christensen lch@siljan.kommune.no, mobil 958 51 231
Åpningstiden i omsorgstilbudet vil være fra kl.07.00-16.45

Servicekontoret

Servicekontoret er stengt for besøkende, men sentralbordet er åpent kl. 09:00-14:00 mandag og tirsdag. Onsdag er det stengt.

Publisert: 07.04.2020 10.00