Barnehagene åpner 20. april

Innhold

Barnehagene i Siljan gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte.

Denne våren har vi fått oppleve det globale utbruddet av koronaviruset på nært hold. Det har preget alles hverdag. En rekke strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager fra 13. mars. Regjeringen har bestemt at barnehagene kan gjenåpnes fra 20. april.Siljan kommune følger anbefalingen, og de ansatte i barnehagene jobber nå for å være klare til å ta imot barna på mandag 20. april.

Barnehagene jobber med å få ansatte og grupper på plass, derfor vil vi i Siljan ha begrenset åpningstid i perioden 20. til 24. april. I denne perioden vi barnehagene holde åpent fra kl. 08:00 – 15:30.

Hvorfor åpner vi barnehagene?

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Siljan kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra 20. april. En beslutning om å gjenåpne barnehager krever at vi har en tydelig plan for at det vil være trygt for både ansatte og barn å være sammen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Vi vil at det skal føles trygt for foreldre å sende sitt barn i barnehagen.

Konsekvenser av stengt barnehage

Barnehagen skal være et godt sted å være, med omsorg, lek, læring og trygge rammer for barna. De aller fleste barn har det trygt og godt hjemme, og for dem vil en periode med stengt barnehage ikke ha konsekvenser for utvikling og videre læring. Barn som av ulike grunner er sårbare, vil derimot kunne oppleve negative konsekvenser av de stengte barnehagene.

Vurdering av smitterisiko

Av alle bekreftet smittede i Norge er svært få av disse barn, ca. 1 prosent er barn og unge 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, for eksempel Sverige, har man ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

Tiltak i barnehagene

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne barnehagene er:

1. Hygienetiltak
2. Tidlig isolering av syke
3. Kontaktreduserende tiltak
4. Små barnegrupper med faste ansatte
5. Mye uteaktiviteter igjennom hele dagen.

Barn i barnehagen skal få den omsorg og trøst som de har behov for. Alle barnehageansatte i Siljan kommune skal gjennom opplæring i smitteverntiltak. Regjeringen har også kommet med en detaljert veileder for å hindre smitte, men hver barnehage må tilpasse tiltakene og utarbeide egne rutiner. Eksempler på tiltak kan være:
- Ha samlinger i mindre grupper og ikke blande gruppene
- Være mye ute
- Øke hyppighet for håndvask og eventuelt spriting av hender med voksne til stede
- Desinfisere overflater
- Sende barn med symptomer hjem (strengere enn til vanlig)

Alle foresatte vil få praktisk informasjon fra styrer i IST om hva som vil gjelde i din barnehage.

Hva skjer med barn i risikogrupper?

Vi har stor forståelse for at foreldre kan være bekymret dersom sitt barn eller noen andre i familien er spesielt utsatt for smitte. Det er den enkeltes fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Barn i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme dersom det er praktisk mulig for de foresatte. Denne dialogen tas direkte med barnehagen.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet sin veileder om smittevern i barnehager under koronavirusutbruddet kan du lese på deres hjemmesider.

Oppdatert 16:04.20:

Foreldrebetaling fra 20.04.20

Når barnehagene gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig.

I tråd med regjeringens beslutning gjenåpner barnehagene i Siljan 20.04.2020 og foreldrebetalingen gjenopptas fra denne dato. Barn som allerede er i barnehagen, skal betale fra 14. april.

Oppholdsbetalingen er den samme som før stenging på grunn av Koronaviruset. Kostpengene blir redusert, da barna av smittevernhensyn skal ha med egen niste.

Fakturering for barnehageplass i april vil bli lagt til fakturaen for mai. Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Alvorlig syke barn som ikke kan være i barnehage kan søke om betalingsfritak.

Søknadsskjema finner dere her

Publisert: 15.04.2020 20.47