Barnehagene og skolene letter på smitteverntiltakene

Innhold

Fra og med 2. juni kan barnehagene og skolene nedjustere smitteverntiltakene - det nærmer seg mer en normalsituasjon.

Med den smittesituasjon som er i samfunnet nå, mener myndighetene det er riktig å lette på tiltakene så de ikke blir for strenge i forhold til smittesituasjonen.

I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

De reviderte smittevernveilederne for barnehage og skole vil bli lagt fram fredag 29.mai, slik at justeringer som må gjøres kan planlegges og iverksettes i løpet av neste uke.

Foreldre og foresatte vil få nærmere informasjon.

Finn ut flere detaljer på regjeringen.no

Publisert: 29.05.2020 11.58