Bedre busstilbud fra januar 2019

Innhold

Det blir bedre forbindelse mellom Siljan og Skien og videre til Herkules-Moflata/sykehuset fra 2. januar!

Gladmeldingen er at det blir et bedre busstilbud til og fra Siljan alle dager.

Tilbudet til de andre Grenlandskommunene er også blitt bedre, og målet er å gjøre det enklere for enda flere å velge kollektiv og buss oftere. Innspill fra kommuner, næringsliv, publikum og reisende har veid tungt når det nye reisetilbudet med buss er planlagt.

Her er et sammendrag av de positive endringene:

- Bedre busstilbud Siljan - Sykehuset
- Bedre busstilbud Skien - Rødmyr
- Nytt tilbud Kongerød (Klyve) - Rødmyr. Korresponder på Kongerød med M3 til/fra Porsgrunn
- Ny rute Gulset - Moflata - Kjørbekk.

farte.no finner du mer informasjon om endringene i busstilbudet til Siljan, og til resten av Grenland.

Her på reiseplanleggeren kan du søke deg fram til busstidene for din bussreise.

Det blir fortsatt billig å ta bussen fra nyttår, spesielt hvis du velger periodekort på 30 dager, som koster kr. 400,- (kr. 300,- for barn, ungdom, student og honnør!). Her kan du lese mer om billetter og priser

Husk at det er parkeringsplass på kollektivknutepunktet i Siljan sentrum, dersom du bor litt langt unna en P7-holdeplass!

OBS! I forbindelse med endringen vil P7 endre trase på Rødmyr. Bussen som kommer fra Skien til Rødmyr og videre til Klyve vil svinge inn Rødmyrsvingen, forbi avfallsmottaket og videre inn på Rødmyrlia. Tilbake fra Klyve vil bussen kjøre slik som i dag.

Reisende til Grep fra Skien vil derfor gå av bussen på baksiden av bygget. Reisende fra Grep til Skien går på bussen samme sted som i dag.

Plakat - bedre busstilbud fra 2019

Publisert: 19.12.2018 13.32