Befolkningsvekst i Siljan

Innhold

Befolkningen i Siljan har økt med 1,5 % i 2. kvartal 2019!

Det er den beste utvikling i landet for noen kommune.

Folketallet er nå 2.364 innbyggere pr. 1.7.2019 – dette bygger opp om kommunens strategi om å ha en god befolkningsvekst!

Publisert: 20.08.2019 12.46