Brannforebyggende boligtilsyn

Innhold

Fra og med uke 44 vil feierne utføre tilsyn i boliger med fyringsanlegg i Siljan.

Skien brann- og feievesen har fra april til september utført feiing av skorsteiner i Skien og Siljan. Feiingen blir gjort for å fjerne brennbar sot i skorsteinen, og reduserer dermed risikoen for pipebrann.

Nye brannforebyggende oppgaver

Arbeidet med å forebygge brann er kontinuerlig, og fra og med uke 44 vil feierne utføre tilsyn i boliger med fyringsanlegg i Siljan. Branntilsynet vil bli utført av våre engasjerte og faglig dyktige feiere. Vi setter din sikkerhet høyt og ønsker med tilsynet å bidra til at du kan være trygg i din egen bolig.

Dersom du bor i dette området kan vil du få varsel om branntilsyn i 2020.

Hva skjer under branntilsynet?

Under tilsynet vil vi vurdere brannsikkerheten i din bolig. Vi vil utføre tilsyn av ditt fyringsanlegg, vurdere røykvarslere, brannslokningsapparat, rømningsveier og generell brannsikkerhet. Ved behov vil feierne veilede og informere om brannforebyggende tiltak tilpasset din bolig.

Boligeiere vil bli varslet om branntilsyn via SMS. Unntaket vil være andelseiere i borettslag som vil få varsel i postkassen. I varselet blir du informert om dato og tidspunkt.

Når du har fått varsel om branntilsyn må du som huseier eller bruker gjøre følgende:

  • dersom boligen er leid ut må eier av boligen sørge for å gi leietaker beskjed om tilsynet
  • være tilstede i boligen i den avsatte tiden
  • passer ikke datoen eller tidspunktet? Ta kontakt for å lage ny avtale
  • sørge for tilgang til hele fyringsanlegget (ildsteder og hele pipa)
  • gjør deg kjent med hvor håndslokkerne står og hvor røykvarslere er montert, slik at feier kan vurdere plassering og tilstand av disse.

Koronatiltak under branntilsyn

Vi opplever alle en annerledes hverdag der vi er opptatt av å forebygge smittespredning og sykdom. Våre feiere vil utføre sine arbeidsoppgaver som før, men vi legger vekt på smittevern.

Smittetallene og situasjonen kan endres raskt og vi vil endre våre rutiner fortløpende dersom situasjonen krever det. Våre feiere vil på nåværende tidspunkt ikke bruke munnbind under tilsynet. Hold minimum en meter avstand til feier under hele tilsynet. Er noen i husstanden syke eller sitter i karantene må avtalen utsettes.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med feier på telefon 916 26 686 eller ring feiermester på telefon 481 39 849

Trond Waskaas og Simen Strandskog Arnesen klare til å utføre branntilsyn i Siljan.

Publisert: 27.10.2020 09.51