Covid-19 testing

Innhold

I Siljan har det ikke vært covid-19 positive tilfeller på flere måneder sier smittevernlegen  i en uttalelse i dag :

Vi ser noe økende antall covid-19 positive i nabokommuner og Grenland generelt. Vi har tett samarbeid med nabokommuner angående covid-19 og de aktuelle tiltakene. Foreløpig vurderer vi at økende covid-19 tilfeller er under kontroll.

Vi anbefaler bruk av munnbind på legekontoret. Ingen andre nye tiltak utenom dette.

Det viktigste er fortsatt hygienetiltak som håndhygiene, hostehygiene, selvisolering ved sykdom.

  • Siljan kommune tester for covid-19 alle arbeidsdager kl. 10:00 på parkeringsplassen bak sykehjemmet. Alle som ønsker test må kontakte legekontoret.
  • Vi tester alle (bosatt i Siljan) som har øvre luftveissymptomer, som på grunn av et eller annet mistenker/ er engstelige for korona. Vi nekter ingen!

Vi har etablert koronastab som er klar å sette i gang oppsporing når det er behov for dette. Oppdage og isolere smitte er smitteverntiltak av stor betydning.

Vi får svar på koronatestene rundt kl. 14:00 dagen etter vedkommende er testet. Ved positivt svar blir covid-19 positiv pasient oppringt av smittevernlege i Siljan. Videre settes det i gang smitteoppsporing. Corona staben skal be om oversikt over alle vedkommende har vært i kontakt med 48 timer før symptomdebut. Der er det viktig med samarbeid! Det må ikke være flaut/ skamfullt å teste positiv. Alle kan bli smittet og føre smitte videre. Viktig å spore opp smitte og isolere de smittede.

Vi har fortsatt strenge besøksregler på sykehjemmet i og med at sykehjemsbeboere stort sett er personer i risikogrupper. Foreløpig er vi forsiktige med å gjenåpne sykehjems lokaler og arrangementer.

Både private og arrangerte/offentlige samlinger som tilfredsstiller smittevern krav er ikke forbudt. Det er arrangøren som har ansvar for både vurdering om arrangement tilfredsstiller smittevern krav og passe på at krav til smittevern overholdes.

Informasjon om arrangementer generelt finner du her:

Arrangement, feiring eller sammenkomst på privat eiendom

For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene. Det må ikke være én meter mellom dem man angir som sine nærmeste eller som tilhører samme husstand. Hver person teller som én, selv om man er del av samme familie. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene dine å holde avstand. Se mer detaljerte anbefalinger om gjennomføring av barnebursdager.

Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Arrangement, feiring eller sammenkomst på offentlig sted

Arrangementer på offentlige steder forutsetter at det er en ansvarlig arrangør. Da kan det være opptil 200 personer samlet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst én meter avstand til personer de ikke bor med. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er til stede.

Mvh

Jelena Parat
Smittevernlege

Publisert: 13.08.2020 13.55