Utsatt frist for forskuddskatt

Innhold

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tiltaket vil også tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-betaling-av-forskuddsskatt/id2693446/

Publisert: 15.03.2020 11.34