Elvemusling i Siljan!

Innhold

I mai i år ble første elvemusling registrert i Siljan-Farris Vassdraget. Dette er et spennende funn, sier biolog Steinar Tronhus, som i samarbeid med Siljan jeger og fiskeforening fant elvemuslingen.

Elvemusling i Siljan Farris vassdraget

Funnet ble gjort i Galtetjennsbekken takket være lokal kunnskap fra Siljan jeger og fiskerforening. Her ser du bilde av muslingen, og biolog Seinar Tronhus søke etter muslingen.

Elvemuslingen er en sårbar art og er derfor på rødlista.

 

Muslingen har en særegen biologi som inkluderer et obligatorisk larvestadium på gjellene til laks eller ørret. Det parasittiske stadiet varer normalt 10–11 måneder. Når muslingen har forlatt vertsfisken lever den helt nedgravd i substratet i de første leveårene.

For muslinger som er 30–50 mm lange vil fortsatt bare 25–50 % av individene være synlige. Det er med andre ord viktig å huske på at arten er avhengig av fisk for å gjennomføre livssyklus, og faktorer som påvirker vertsfiskene vil også påvirke elvemuslingen. Muslingene forflytter seg i liten grad etter at de har etablert seg på elvebunnen. Elvemuslingene kan bli over 200 år gamle og filtrere så mye som 50 liter vann i døgnet.

Det vil bli gjennomført flere undersøkelser i vassdraget, så tips om mulig flere steder i vassdraget mottas med takk.

Tips sendes til Steinar Tronhus
steinar.tronhus@siljan.kommune.no
Tlf. 46 42 17 16

Les mer om spennede vannprosjekter i Siljan-Farrisvassdraget her

Publisert: 12.08.2019 10.19