Endret åpningstid for publikum

Innhold

Fra 7. september vil Servicekontoret på kommunehuset, og kommunens sentralbord være åpent for publikum mellom kl. 09:00-14:00, torsdager 09:00-15:30.

Servicekontorets oppgave er å yte god service til Siljans innbyggere. Servicekontoret svarer på spørsmål fra innbyggerne, og veileder videre til de får den hjelp de trenger av kommunen. Service ytes også gjennom flere andre oppgaver og ansvarsområder på servicekontoret, og for å kunne ivareta alle oppgavene på best mulig måte, endrer vi åpningstiden for publikum og sentralbordet til kl. 09:00-14:00, torsdager kl. 09:00-15:30.

Gjør gjerne avtaler utenom disse tidene, eller ta direkte kontakt med saksbehandler.

Det er slik at arbeidsoppgavene til de ansatte på servicekontoret har endret seg de siste årene, noe på grunn av digitaliseringen, men også at det er lagt flere ansvarsområder og oppgaver til kontoret. De som jobber der har alle hver sine faglige ansvarsområder i tillegg til å betjene publikum og organisasjonen.

Dette er ansvarsområdene som ligger under servicekontoret:

- Sentralbord og kundehenvendelser
- Politisk sekretariat
- Kommunens arkiv og saksbehandlersystem
- Informasjon og web
- Krisestab
- Valgansvarlig
- Beredskapskoordinator – 20%
- Hovedverneombud - 20%

Publisert: 04.09.2020 13.20