Jubileum på Grorud

Innhold

Grorud kapell har 75-årsjubileum i år, og Siljan menighetsråd har i den anledning laget en film fra og om dette kapellet som ligger så vakkert til helt nord i Siljan kommune.

Filmen inneholder en kort gudstjeneste fra kapellet med historisk tilbakeblikk, tanker om framtiden for kapellet, hilsninger fra samarbeidsparter og ordføreren, og vakker sang og musikk.

Det er sogneprest Dennis Larsen og prost Liv E. Jettestuen som står for gudtsjenesten, hvor Nils Terje Sneltvedt er organist og Steffen Stordalen og Jan Erik Skilbred bidrar musikalsk, i tillegg til Jeanne Bøe som synger solo.

Under kirkekaffen intervjuer Morten Nystad Kjell Ekornrød, Bjørg Skilbred og Karl Martin Helgerud, dette er mennesker som har et forhold til kapellet, og som kjenner historien godt.

Gode samarbeidspartnere som Fritzøe Skoger, Geoparken, Telemark Botaniske forening, Visit Telemark, Siljan Historielag og Siljan kommune v/ordføreren, bringer sine hilsninger og kirkeverge Ruth Elisabeth Myrvang og sogneprest Dennis Larsen reflekterer litt rundt  Grorud kapell sin rolle videre som kirke og kultursenter.

Anne Gravir Klykken og Jon Solberg avslutter filmen med vakker sang.

Gratulerer med 75års jubileumet!

Se filmen her

Publisert: 13.06.2020 06.00