Kjære alle sammen

Innhold

Som ordfører i Siljan kommunen ønsker jeg å henvende meg til hver enkelt av dere i forbindelse med den vanskelig tida vi er i.

Siljan kommune har satt krisestab, og ledelsen har daglige møter via digital løsning. Ordføreren deltar selv på disse møtene, og kan forsikre dere om at det blir lagt ned et omfattende og godt arbeid av de som er satt til å håndtere dette lokalt i Siljan.

Fra kommunens sin side har førsteprioritet vært å begrense smitten. Overordnet kan jeg si at vi på alle områder prøver å følge de rådene, anbefalingene og påleggene som overordnede myndigheter gir.

Vi har så langt vært heldige som ikke har fått påvist noen smitte i vår kommune. Likevel er det ekstra viktig å gjøre alt vi kan for å hindre smittespredning.

Det er viktig at vi alle er solidariske og følger opp de råd som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter gjennom media. Kommunens hjemmeside og Facebook-side vil holdes oppdatert med viktig informasjon så lenge krisen pågår.

Legekontoret, sykehjem og helseavdelingen forøvrig har gjort, og gjør en fantastisk jobb! De har virkelig stått på, dag og natt! Det er imponerende. Vi skylder dere en stor takk! Ellers kan jeg forvisse dere om at våre omsorgstjenester for det meste går som normalt. Det gjelder både sykehjemmet og hjemmetjenesten. Så vil det nok være litt begrensede tilbud på en del andre tjenester i en periode.

Skolene og barnehagene er stengt. Men for dere i kommunen som må på jobb, i helse og omsorg og andre samfunnskritiske jobber, er jeg glad for at vi har et omsorgstilbud i barnehagen og barneskolen som fungerer så bra. Dere som jobber med dette tilbudet er trygge og kreative. Ordføreren vil særlig takke dere, våre ansatte i samfunnskritiske jobber, er avhengig av å vite at barna har det bra. Takk.

Jeg får tilbakemeldinger på at hjemmeskolen fungerer. Jeg, og jeg vet jeg har hele kommunestyret bak meg, er utrolig stolt av dere elever som sitter hver dag og gjør skolearbeid. Vi er imponert over dere lærere som sitter på hvert sitt hjemmekontor og underviser elevene. Husk, både stor og små, å ha mange friminutt også, ta en tur ut i frisk luft.

Siden barn og ungdommer ikke kan møtes i grupper eller gå på skolen, kan flere unge føle ensomhet. Derfor ønsker jeg at dere unge sender en hyggelig hilsen til alle i klassen, dere er jo så flinke med digitale medier. Dersom dere har det vanskelig, snakk med en voksen som hjelper dere. Jeg oppfordrer dere foreldre til å støtte de unge i å nå ut til hverandre. Men husk, dere må prøve å forhindre at de møtes til samvær eller fest - ikke flere enn 5 personer skal være sammen om gangen er rådet!

Ordføreren ønsker også komme med en hilsen til alle dere som jobber i teknisk avdeling og i økonomi og administrasjons avdelingen. Dere kan være lette å glemme da jobben dere gjør først blir synlig om noe ikke blir gjort. Vi er avhengig av at alle funksjoner som vann og avløp f.eks. fungerer som det skal, og at faktisk alle oppgaver blir løst. Stor takk til dere.

Lag, organisasjoner, frivilligheten og familier har avlyst sammenkomster. Næringslivet er pålagt store og krevende tiltak. Det er alvorlig. Samtidig er dugnadsånden og helt suveren. Næringslivet i Siljan er på tilbudssiden og bidrar godt inn i det store felles løftet.

Til alle innbyggerne i Siljan. Jeg er glad for å se at folk ser ut til å følge rådene fra helsemyndighetene. Varme og omsorg gis fortsatt på kreative måter, nå når nærkontakten uteblir. Det kan bli noen krevende uker fremover, med mange spørsmål og utfordringer. Ordførerens råd er å prøve å beholde roen og ta ting som de kommer.

Jeg vil oppfordre alle innbyggere om å ta vare på hverandre og å hjelpe naboer eller andre med behov for hjelp. Så vil jeg fortsatt oppfordre dere om å bruke den fantastiske naturen vår, der er alt som normalt, frisk luft og fuglesang.

Jeg er stolt av bygda mi - trygg, levende, inkluderende -.

Vi står sammen - vi bryr oss virkelig om hverandre!

Takk til dere alle!

Publisert: 27.03.2020 15.41