Kontingentkassa - ny tilskuddsordning

Innhold

Siljan kommune har fått en ny tilskuddsordning kalt Kontingentkassa, som retter seg mot barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk.

Det er kun laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesykepleier, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. Det er satt av kr. 40.000 til formålet, og det kan søkes om inntil kr. 3.000 i tilskudd pr. person.

Les mer, og finn ut hvordan du søker her.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Jeanett Aas Andersen
jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no
Mobil: 47471166

Publisert: 01.09.2020 14.36