Mobildekning i Sør-Siljan!

Innhold

Innbyggerne i Sør-Siljan kan nå juble over å ha fått mobildekning!

Etter at velforeningen i Sør-Siljan hadde henvendt seg til kommunen en tid tilbake om dårlig mobildekning og internettilgang for innbyggerne i den søndre delen av kommunen, innvilget kommunestyret kr. 50.000,- til utbygging av mobilmast i Sør-Siljan i februar 2018.

Ordføreren, på vegne av kommunen, fremforhandlet en avtale med Telenor Norge AS om å sett opp en mobilmast i Sør-Siljan. Velforeningen har hatt ansvaret for mange av de praktiske tingene som måtte legges til rette for å får realisert prosjektet, så sammen med grunneier Fritzøe Skoger, har de gjort en stor innsats!

Elektronisk kommunikasjon er viktig, en del av hverdagen for alle, både unge og gamle i dag. Derfor har det vært viktig å få dette prosjektet på plass for innbyggerne i denne delen av Siljan. Dessuten er det er forutsetning for å få rekruttert flere innbyggere til Sør-Siljan.

Mobilmasta, som står bratt og ulendt til under Auenskollen, gir innbyggerne i området Svartangen, Eidet, Holt/Sikane, Kiste, Kvisla og Naphaug, mobildekning.

Publisert: 29.08.2019 15.06