Sykehjemmet åpner opp for besøk

Innhold

Etter nye retningslinjer fra Helsedirektoratet åpnes det nå for besøkende på sykehjemmet - i kontrollerte former.

Besøk vil allikevel fortsatt foregå under veldig kontrollerte former. Det er ikke fritt frem for besøk!

Dette er reglene som gjelder pr. 28.05.2020:

Gjør avtale:

 • Fysiske besøk må avklares med sykehjemmet i forkant. Ring 35 94 25 74.
  Pårørende til avd. Solblom kan ringe direkte på tlf.: 901 52 138 / 901 56 931 for å gjøre atale.
 • Besøkende må være friske! Har du luftveisinfeksjon eller influensalignende sypmtomer, er isolert eller i karantene, har vært i kontakt med syke eller smittede personer i karantene, kan du ikke besøke sykehjemmet.
 • Antall besøkende kan ikke være høyere enn at anbefalt avstand, minst 1 meter og øvrige smittevernråd kan følges.

Under besøket:

 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst og avreise, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til pasientrommet, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Benytt direkte inngang via verandadør der det er mulig.
 • Besøkende bør holde minst 1 meter avstand til den de besøker, ansatte og andre pasienter enn den de besøker. Det kan gjøres individuelle vurderinger om berøring kan finne sted, avhengig av hvordan smittespredningen i kommunen er, og risiko for alvorlig sykdom hos pasienten eller øvrige beboere.
 • Pasientene kan fritt ta imot gaver, blomster og lignende.
  Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene (Anitibac) før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken på sykehjemmet.

Etter besøk:

 • Alle felles berøringspunkter i rommet der besøket foregår må rengjøre med såpe og vann eller desinfeksjonssprit etter besøket .
Publisert: 29.05.2020 09.02