Offentlig ettersyn - valg av meddommere

Innhold

Kommunestyret skal i sitt junimøte velge meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24. Nå legges forslagene ut på høring.

Domstolloven krever at navnene på de foreslåtte kandidatene skal ligge ute til offentlig høring i 14 dager før de vedtas.

Det heter at du skal dømmes av likemenn. Det innebærer at de som er meddommere så langt det er mulig skal være et tverrsnitt av befolkningen. Dette gjelder kjønn, alder og yrkesbakgrunn.

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:
1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Høringsfrist

Eventuelle innvendinger må gis skriftlig og være mottatt i kommunen innen 16. juni 2020. Send til Siljan kommune

  • Postboks 16, 3748 Siljan
  • Epost: post@siljan.kommune.no

Her finner du oversikt over kandidatene

 

 

Publisert: 04.06.2020 09.01