Omsorgstilbud i barnehagen og skolens påskeferie

Innhold

Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Det er to muligheter for å få tilbud:

  • Personell i kritisk samfunnsfunksjon.
  • Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritisk samfunnsfunksjon

Beredskapsutvalget anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet.

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud skole meldes dette til:

Rektor Anton Loftstad ahl@siljan.kommune.no, mobil 922 16 558

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud barnehage meldes dette til:

Styrer Lisbeth E. Christensen lch@siljan.kommune.no, mobil 958 51 231

Påmeldingsfrist: onsdag 01.april 2020

Dersom behovet ikke er meldt innen fristen kan man ikke bare møte opp uten å ha sagt ifra, da omsorgstilbudet bemannes ut fra behovet.

Åpningstiden i omsorgstilbudet vil være fra kl.07.00-16.45

Publisert: 25.03.2020 14.45