Redusert åpningstid i barnehagene og SFO fortsetter

Innhold

Ut mai måned videreføres begrenset åpningstid i barnehagene og skolefritidsordningen i Siljan kommune på 7,5 time pr. dag, det vil si med åpningstid fra kl.08.00 til kl.15.30.

Dette er under forutsetning av at det ikke kommer andre retningslinjer fra myndighetene.

Midlertidig stopp i matservering opprettholdes. Hver enkelt må ha med seg niste. Melk og frukt vil fortsatt være gratis.

Ellers opprettholdes organisering med inndeling i smågrupper og med de smittevernstiltak som er etablert.

Barnehagene og SFO skal gjøre det de kan for fortsatt å drive en god barnehage og skolefritidsordning der både små og store blir ivaretatt.

Publisert: 30.04.2020 13.15