Særlig sårbare barn

Innhold

Barneverntjenesten i Siljan har sett alvoret og vært bekymret for barn og unge i den tiden vi har vært igjennom ved at barn og ungdom ikke har fått vært i barnehage og skole.

For mange barn og unge er skole og barnehage et positivt sted å være hvor de treffer andre barn og unge, og voksne som er viktige for dem og som ser dem.

I denne tiden har barneverntjenesten opprettholdt sine lovpålagte oppgaver, som omfatter fysiske møter i forbindelse med undersøkelsesarbeid samt innhenting av opplysninger, oppfølging av frivillige hjelpetiltak samt oppfølging av fosterbarn.

Barneverntjenesten har hatt ukentlig møter og vurdert hvilke barn/ unge som er særlig sårbare og som bør få et ekstra tilbud knyttet til å være i barnehage og på skole. Det har vært telefonkontakt med aktuelle familier i denne perioden samt de personer som utfører oppdrag for barneverntjenesten.

Det er blitt gjennomført hjemmebesøk og fysiske møter der det har vært nødvendig, møter med samarbeidsparter og barneverntjenesten har deltatt på møter i kommunen med andre etater som har ansvar for barn og unge.

Fosterbarn er blitt fulgt opp med lovpålagte fosterhjemsbesøk, lovpålagte tilsynsbesøk samt lovpålagte samvær med biologiske foreldre.

Aktuelle familier har fått tilbud om Skype- møter med våre oppdragstakere der det ikke har vært mulig med fysisk oppmøte/ veiledning.

Det er mottatt bekymringsmelding i denne perioden.

Barneverntjenesten har fulgt retningslinjene som er kommet fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark samt fra Bufdir knyttet til lovpålagte tiltak og smittevernstiltak.

Barneverntjenesten i Siljan kommune kjenner seg ikke igjen i den kritikken som er omtalt i media ifht de særlig sårbare barna.

Publisert: 08.05.2020 09.33