Skatteinnkreving utføres av Skatteetaten fra 1. nov. 2020

Innhold

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Hvis du har spørsmål til noen av disse områdene ber vi deg om å kontakte Skatteetaten på

Tlf.nr. 800 800 00 eller skatteetaten.no

Innkreving kommunale krav
Når det gjelder innkreving av kommunale krav ligger disse fortsatt på økonomikontoret i Siljan kommune. Spørsmål til disse rettes til Siljan kommune;

Epost: økonomi@siljan.kommune.no
Postboks 16, 3749 Siljan
Tlf. 35 94 25 00 (kl.09-14, torsd. kl.09-15:30)

Send sikker epost: Epost med taushetsbelagt innhold som personopplysninger, sendes via kommunens hjemmeside "Send sikker epost til Siljan kommune" med innlogging via Bank-ID.

Publisert: 26.10.2020 13.33