Skolene og barnehagene stenges

Innhold

Dette gjelder fra fredag. Kriseledelsen i Siljan har også bestemt flere tiltak for begrense smittespredning av Koronaviruset, i tråd med myndighetenes vedtak.

Skoler og barnehager stenges

Alle landets barnehager og skoler stenges! Dette for å hindre virusspredning og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18:00 og til etter påske. Barn med særskilte behov vil bli ivaretatt som før.

De som fortsatt skal ha barn i skole og barnehage er de som har jobber som er av samfunnsmessig betydning for å ivareta liv og helse – såkalt kritisk personell. Det gjelder for eksempel helse og omsorg, og de som vedlikeholder viktig infrastruktur, som vann, avløp, strøm etc.

Kommunen er nå i full gang med å planlegge hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Informasjon til alle foreldre til barn i barnehage og skole er på vei.

Kriseledelsen i Siljan har i møte i dag også kommet fram til flere tiltak for å hindre eventuell smitte av koronaviruset;

Alle ikke nødvendige møter blir kansellert/utsatt fram til etter påske. Politiske møter blir avlyst umiddelbart og fram til over påske.

Legekontoret:

Legekontoret har fra nå av inngang fra utsiden, ved siden av ambulanseinngangen. Følg skilting.

Kontakt med legekontoret bør helst foregå elektronisk via Helsenorge.no.

Sykehjemmet og Bofellesskapet:

Siljan sykehjem og Bofellesskap stenges for besøkende til beboere. Ved spesielle tilfeller kan man ta kontakt på forhånd og gjøre avtale.

Dagsenteret på sykehjemmet er stengt inntil videre.

Biblioteket:

Biblioteket stenges fra fredag.

Arrangement:

Offentlige arrangement fra 50-500 personer må søke kommunen om tillatelse. Søknad sendes til post@siljan.kommune.no

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å opprettholde kommunale tjenester innenfor liv og helse og andre vitale samfunnsfunksjoner.

Innbyggerne i Siljan må i tiden fremover forvente mindre kapasitet på kommunale tjenester, også innenfor helse og omsorg. Dette for å sikre at vi har kritisk personell tilgjengelig til de viktigste oppgavene. Nødvendige helsetjenester opprettholdes.

Vi følger situasjonen fortløpende og vil koordinere tiltakene med våre nabokommuner så lang som mulig.

Det viktigeste alle kan bidra med i denne spesielle tiden er å ha god håndhygiene og hostevaner.

Det kommer mange nye begrensninger på samfunnet fra og med kl 18.00 i kveld. Dette vedtok regjeringen:

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys. Også svømmehaller stenges.

Varehandel skal drives som normalt.

Transportsektoren driftes som normalt.

Reduser bruken av offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre, men kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb.

Unngå reiser som ikke er nødvendig. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Helsepersonell får heller ikke reise utenlands.

 

Publisert: 12.03.2020 17.04