Søker etter barenevernleder

Innhold

Barneverntjenesten i Siljan søker barnevernleder fra 1.5.2021

Barneverntjenesten står overfor en spennende utvikling med iverksettelse av barnevernreformen fra 2022. Dette er et utstrakt tverrsektorielt samarbeid i kommunen, med nabokommunen og eksterne samarbeidspartnere.

Vi ser etter personen som ønsker å videreutvikle barneverntjenesten sammen med en liten og engasjert ansattgruppe, og i tett samspill med øvrige tjenester i Siljan kommune.

Barneverntjenesten i Siljan er organisert under avdeling oppvekst og består totalt av tre 100% stillinger, og jobber etter generalistmodellen. Siljan er med i den interkommunale barnevernvakta i Telemark.

Stillingen som barnevernleder er delt mellom 40% administrativ ledelse og 60% saksbehandling. Barneverntjenesten er samlokalisert med blant annet PPT og helsestasjon.

Les hele utlysningen og søk på stillingen her.

 

Publisert: 20.11.2020 14.13