Til foreldre

Innhold

De siste dagene har vi hørt om at folk samles for å leke, eller at eldre elever samles til såkalte «karantenefester».

Det gjør at tiltaket om å stenge skolene, ikke har noen effekt.

Det er viktig at foreldre påser at kravet om å ikke samles blir etterfulgt.

Mange ønsker å møtes, slik at ungene kan leke sammen i små grupper. Samtidig er det uklart for mange om man kan møtes i det hele tatt, når man ikke er i karantene. Les rådene fra myndighetene.

Vi vil sterkt fraråde at ungdom møtes til store sosiale arrangement. Skolen er stengt, og det kan lokke mange til å møtes. Men det er ikke lurt og spesielt ikke på fest. Det vil øke risikoen for smitte.

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Ha en fast lekevenn og dropp bursdager

Fordi barn har behov for lek kan barn og ungdom ha en til to faste lekevenner som man forholder seg til gjennom hele denne perioden.

Fredag kom Helsedirektoratet med flere, men konkrete råd:

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).
 • For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Hold motet oppe, ta vare på hverandre! Telefon og Facetime er gode løsninger!

Trenger dere noen å snakke med? Ring

- Barn og foreldre i helsestasjonsalder 0-6 år kan ta kontakt med helsesykepleier Solveig, tlf.: 477 07 169

- Elever og foreldre på Midtbygda kan ta kontakt med helsesykepleier Erika, tlf.: 902 07 461 eller sosiallærer Hege, tlf.: 416 90 156

- Elever og foreldre på SUS kan ta kontakt med helsesykepleier Erika, tlf.: 902 07 461 eller miljøterapeut Anette, tlf.: 986 64 822.

- Ungdom over 16 år kan ta kontakt med psykisk helsearbeider Tobias, tlf.: 901 17 539 eller fysioterapeut Kristin, tlf.: 917 95 168

Publisert: 18.03.2020 08.57