Trygg skole- og barnehagestart i Siljan

Innhold

Et nytt skole- og barnehageår står for døren og forventningene og spenningen er stor blant både barn, unge og voksne.

Barnehagen og SFO har vært i sving noen dager allerede, men 17. august er skolene klare for å komme i gang igjen også.

Lite smitte
Det har ikke vært koronasmitte i Siljan siden veldig tidlig i vår, men skolene følger alle gjeldende nasjonale og kommunale retningslinjer og påbud når det gjelder smittevern. Derfor er dette hva alle skal forholde seg til når skolene og barnehagene starter opp igjen:

 • Ingen syke skal møte i barnehager eller skoler – gjelder både ansatte og barn/elever
 • God hygiene (håndvask, hoste/nyse i albuen og renhold
 • Kontaktreduserende tiltak (unngå håndhilsning og klemming)

Dersom smittesituasjonen endrer seg i Siljan, har kommunen beredskapsplan for opptrapping, og nedtrapping for den sak skyld, ved pandemi.

Det blir mye av det samme regime skolene gikk ut i sommerferie med, som vil møte barna og elevene når de kommer tilbake etter sommerferien, altså gult nivå. (Fargenivåene grønnt, gult og rødt er nivåindeling av smitteverntiltak gitt av Fokehelseinstituttet).

Dette betyr at det som gjelder nå er:

Skoler:

 • Hele skoleklasser kan regnes som en gruppe/kohort.
 • Trinnvise kohorter på SFO.
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
 • Unngå trengsel og store samlinger og ha egne områder for ulike klasser i pauser/friminutt.
 • Forsterket renhold.

Barnehager:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen.
 • God hånd- og hostehygiene er viktig.
 • Rutine for forsterket renhold.
 • Unngå håndhilsning og klemming mellom ansatte og foreldre.
 • Hele avdelinger regnes som en gruppe/kohort.
 • Ha faste ansatte per kohort.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Tilstreb å ha avstand mellom ulike grupper/kohorter.
 • Del inn uteområdet for å holde avstand mellom grupper/kohorter.

Velkommen tilbake til et nytt skole- og barnehageår!

Finn skoleruta for 2020-21 her

Finn barnehageruta 2020-21 her

Publisert: 06.08.2020 10.21