Anbefales nå

Innhold

Etter møtet kommunene hadde med Statsforvalteren i går, kom det ingen nye anbefalinger, men det minnes om de generelle smitteverntiltakene som er viktige å huske på nå, nemlig disse:

• Er du syk holder du deg hjemme
• Ha lav terskel for å teste deg – selv ved vage symptomer
• Er du bekreftet smittet av covid-19, så skal du isolere deg
• Vaksiner deg med de dosene du kan få, om det er 1. 2. eller 3. dose
• Hold god avstand til folk – unngå håndhilsning og klemming
• Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser
Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Flytskjema – har du ny oppståtte luftveissymtomer? 

Publisert: 25.11.2021 13.31