Personvernerklæring

Innhold

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Siljan kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges.

Lov om behandling av personvern (GDPR)

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger med tilhørende forskrift.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn, oversendes elektronisk til Siljan kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

Siljan kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Hva bør jeg ikke sende på e-post?

E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Enkelt forklart kan vi sammenlikne ukryptert e-post med å sende et postkort. Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller avlyttes av hvem som helst. På internett i dag er det ikke vanskelig å få tak i informasjon om hvordan man kan gjøre dette.

Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post, men benytt kommunens – Send sikker digital post

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene slettet.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med servicekontoret, jf. informasjon nedenfor.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Kontaktinformasjon

Personvernombud Sikkerhetsrådgiver Grim Eide, Telefon 97100868 e-post: grim.eide@it-g.no

 

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at virksomheten:
• Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
• Holder oversikt over opplysningene som behandles.
• Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
• Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
• Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
• Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
• Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
• Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.

Mer informasjon om personvernombud finner du på Datatilsynets nettsider.

 

Publisert: 30.05.2018 13.00