Beredskap og krisehåndtering

Innhold

Akutt hjelp

Brann 110 - Brann og akutt forurensing
Politi 112 - Politi og redningssentral. Politi: 02800
Medisinsk nødhjelp 113 - Lege, ambulanse
Giftinformasjon 113 eller: 22 59 13 00

Når du ringer ett av nødnumrene husk å si: 

  • Hvem du er
  • Hva som har hendt
  • Hvor du ringer fra

Akutt hjelp ved bortfall av telefon og mobiltelefon

Ved langvarig bortfall av telefon og mobiltelefoni, kan du få hjelp med å kontakte nødetater ved å komme til Siljan helse- og omsorgssenter i Sentrumsveien 22

Vakttelefoner

Legevakt, overgrepsmottak og psykososialt kriseteam, tlf: 116 117
Telefonen er døgnbemannet

Besøksadresse:  Ulefossvegen 51, 3730 Skien
Åpningstider: Hverdager fra kl. 16.00 - 08.00 Helger og høytider: Hele døgnet 

Ved behov for legehjelp utenom legevaktens åpningstid, kontakt din fastlege. 

Krisesenteret i Telemark: 35 50 38 00
Barnevernsvakta i Grenland: 90 05 33 04 
Siljan servicekontor: 35 94 25 00 - mellom kl. 09:00-14:00
Teknisk vakttelefon: 35 50 87 00 - For viktige henvendelser til kommunen utenom åpningstider.
Ved strømutfall: Sjekk Skagerak Nett

Psykososialt kriseteam i Siljan

Du kan nå Siljan kommunes psykososiale kriseteam hele døgnet og alle dager via legevakten på telefon 116117. På dagtid mellom kl. 09.00 og 14.00 vil det også være mulig å nå teamet via Siljan kommunes sentralbord, tlf. 35 94 25 00.

Kommunens kriseteam bistår med psykososial førstehjelp i forbindelse med for eksempel:

  • alvorlige ulykker
  • selvmord
  • drap
  • ran og overfall

I førstehjelpen inngår det også en vurdering i forhold til videre oppfølging.

Varsling ved gassfare

Ved fare eller gassutslipp vil Sivilforsvarets varslingsanlegg bli brukt. Lytt på NRK Telemark og følg meldinger fra politi eller redningsledelse. Telefon skal bare brukes til viktige samtaler for ikke å belaste telefonnettet unødig. 

Ved varsling av gassfare, se varslingsplakaten.

Beredskap i Siljan og Grenland

Kommunene i Grenland samarbeider om forbedring og kvalitetsutvikling av den kommunale beredskapen. Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi jobber kontinuerlig for å kunne støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

Her finner du felles bakgrunnsstoff og beredskapsinformasjon for Grenlandskommunene. 

Beredskap i Siljan

Se

Relaterte lenker

www.politiet.no
http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/
http://www.grenlandssamarbeidet.no/trygghet-og-beredskap/
Helhetlig ROS-analyse Siljan
Sjekk strømmen:  Skagerak Nett

Kontaktinformasjon

Beredskapskoordinator i Siljan kommune:
Kjersti M. Grave Næss

kgn@siljan.kommune.no
Tlf: 35 94 25 00
Mobil: 988 39 065

Les mer om egenberedskap og jodtabletter

Egenberedskap

Jodtabletter ved atomulykker

Publisert: 29.06.2017 14.58