Barnehagene og skolene fortsetter på gult nivå

Innhold

Smittevernlegen og kriseledelsen i Siljan bestemte i dag at barnehagene og skolene i Siljan fortsetter på gult nivå i 14 dager, altså ut januar. Det betyr fortsatt skjerpede smitteverntiltak og inndeling i grupper. Både det smittevernfaglige og eventuelle konsekvenser ved stort smittepress er tatt med i vurderingene.

Tiltaksgraden vurderes fortløpende alt ut ifra smittesituasjonen.

Det er også innført nye karanteneregler.
Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede er opphevet. Personen anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Les mer på FHI sin hjemmeside her:  og Helsenorge.no:

Her kan du også lese mer om de nasjonale tiltakene: 

Publisert: 14.01.2022 18.13