Det haster med å vaksinere seg mot influensa!

Innhold

Forekomsten av influensa øker raskt, og det forventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember.

Etter to år med smitteverntiltak og pandemi, har færre immunitet mot influensaviruset som nå sirkulerer, som igjen kan føre til at flere blir sykere av sesonginfluensa enn vanlig.

Helsepersonell, barn med risikofaktorer, eldre og andre personer i risikogrupper oppfordres til å vaksinere seg. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Ta kontakt med Siljan legekontor for bestilling av time for influensavaksine, telefonnummer 35942550.

Publisert: 06.12.2022 09.01