Dette er forsterket TISK

Innhold

Siljan og de andre grenlandskommunene har nå innført forsterket TISK for å bremse eller stoppe det muterte engelske viruset. Lurer du på hva dette innebærer?

Forsterket TISK er ikke så komplisert som det kanskje høres ut.

TISK står for Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene.

Kort oppsummert så betyr forsterket TISK en mer utstrakt testing og karantenesetting, og mer vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering - som vist i figuren under.

Isolering av den smittede

Ved forsterket TISK er det veldig viktig at den som er smittet gjennomfører isolering med råd og veiledning fra helsepersonell.

I tilfeller hvor personen ikke har et egnet sted for isoleringstiden vil man få fjelp til dette.

Karantenesetting og testing av nærkontakter til den smittede

Det er ekstra viktig at du som er nærkontakt gjennomfører ordinær karantene. Er du satt i karantene og er usikker på hvilke bestemmelser som gjelder for deg så spør heller en ekstra gang.

Det anbefales at alle nærkontakter testes med en gang de blir definert som nærkontakt, og igjen 7 døgn etter siste eksponering.

Ventekarantene for nærkontaktens husstandsmedlemmer

For å begrense videre smittespredning, vil også nærkontaktens husstandsmedlemmer oppfordres til å være i «ventekarantene» fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. Dersom testen viser seg å være negativ kan ventekaranten opphøre.

Det bør kun brukes ventekarantene for husstandsmedlemmer til personer som er definert som nærkontakter, ikke for andre mer perifere kontakter.

Dersom nærkontakten er et barn under 2 år, eller man av andre grunner ikke får testet nærkontakten, kan husstandsmedlemmene gå ut av ventekarantene ved negativ test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontaktens siste eksponering. Hvis nærkontakten har utviklet symptomer, er det å betrakte som et sannsynlig tilfelle, og husstandsmedlemmene må da være i full karantene.

Testing av andre i miljøet rundt den smittede

I situasjoner med flere tilfeller i et miljø, kan det være aktuelt å teste flere i miljøet rundt den smittede enn de som er definert som nærkontakter. Dette kan for eksempel være på en arbeidsplass, på et klassetrinn eller i et større miljø.

Hvis gruppa som bes om å teste seg er velavgrenset og ikke for stor, kan de bes om å være i ventekarantene til testresultatet foreligger. Det er ikke grunn til å sette husstandsmedlemmer til de som er i ventekarantene i ventekarantene.

Denne informasjonen er hentet fra FHI.

For mer informasjon om forsterket TISK, kan du lese her.

Publisert: 08.03.2021 15.57