Eiendomsskatt 2022 - Siljan kommune

Innhold

Med hjemmel i Eigedomsskattelovas § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 1.3.22 til 22.3.22.

Skattelistene er tilgjengelig her, og på Servicekontoret.

Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter.

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde promillesatsen for eiendomsskatt på næring på 7 ‰ og satt satsen for boliger og fritidseiendommer til 4 ‰.

Ved en evt. klage henvises det til Eigedomsskattelovas § 19 og Skatteforvaltningslovens § 13.

Skattelister (pdf)

Ubebygde tomter 2022
Bolig Gårdsbruk-Bolig-Fritidsbolig-Annet 2022
Fritak § 5 2022
Fritak § 7 2022
Næring - Annen virksomhet 2022

Publisert: 24.02.2022 12.40