Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

Innhold

Smittetrykket i Norge øker og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Derfor har Helsedirektoratet besluttet at det er nødvendig å gjøre noen endringer i rutiner for testing for covid-19.

Dette gjelder fra mandag 24. januar:

Personer som har positiv selvtest, og IKKE trenger en bekreftende PCR-test er:

  • Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene
  • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene

Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve. En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.

Personer som trenger bekreftende PCR-test er:

  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat.

Har du symptomer, ta en selvtest

  • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du kan hente gratis selvtest utenfor NAV-kontoret på Siljansenteret fra slutten av uke 4. 
  • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Om seltester og sikkerhet

  • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
  • Det er ingen smittevernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positit resultat av en selvtest..

Registrer en positiv selvtest og nærkontakter selv

Du kan selv registrere at du eller barna dine har tatt en selvtest som bekrefter positivt prøvesvar for covid-19 i kommunens digitale smittesporingssystem. Der kan du også registrere nærkontakter.
Smittesporerne i kommunen vil ta kontakt og følge deg opp videre.

Slik gjør du:

Du logger deg inn med BankID, velger Siljan kommune, og fyller ut skjema. Din registrering går til kommunens smittesporere, som vil ta kontakt og følge deg opp videre.

Registrer positiv selvtest her: 

Publisert: 24.01.2022 13.25