Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021

Innhold

27. september sender Vestfold og Telemark fylkeskommune ut en folkehelseundersøkelse. 90 000 tilfeldig utvalgte innbyggerne over 18 år inviteres til å delta.

Undersøkelsen foregår på nett. Du svarer ved å fylle ut et digitalt spørreskjema. De som er valgt ut mottar en invitasjon på SMS og e-post.

Ny unik kunnskap om din og min trivsel

Målet med undersøkelsen er å få en bedre viten om livskvalitet, helse og trivsel til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og mer relevante tjenester og tiltak for befolkningen.

Fylkeskommunene gjennomfører folkehelseundersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Resultatene skal understøtte kommunenes og fylkeskommunens arbeid. I tillegg vil de innsamlede svar inngå i forskning ved Universitet i Sørøst-Norge.

De første resultatene forventes tidligst 8 uker etter at spørreskjemaundersøkelsen er avsluttet.

Hva spør de om?

Spørreskjemaet er inndelt i 8 overordnede temaer som omhandler nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. For flere av spørsmålene om livskvalitet finnes det ikke regionale eller lokale resultater fra tidligere.

Undersøkelsen tar i cirka 15 til 20 minutter å gjennomføre.

Hvorfor skal jeg bruke tid på å svare?

Det spørsmålet har Vegard Harm også stilt seg selv. Vi lar han svare for oss i denne videoen:

Svar på folkehelseundersøkelsen da vel! - YouTube

Publisert: 27.09.2021 14.01