Forbud mot oljefyring fra 2020

Innhold

Den 1. januar 2020 blir det forbud å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsningen innen nyttår.
Publisert: 19.12.2019 10.19