Gratis strøgrus

Innhold

Siljan kommune har plassert et lass med strøgrus utenfor Mølla, som innbyggere i Siljan kan hente gratis.

Denne strøgrusen er gratis og til privat bruk, så ta med egen spade og fyll i bøtter og spann eller pose når du henter.

Publisert: 24.01.2023 13.04