Grønt nivå i barnehagene og skolene fra mandag 31. januar

Innhold

I tråd med nasjonale føringer går skolene og barnehagene i Siljan over til grønt tiltaksnivå fra mandag 31.januar. Det blir samtidig rigget for jevnlig testing av elever to ganger i uken.

Grønt nivå i barnehagene innebærer:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
 • Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehagehverdag

Grønt nivå i barneskolen innebærer:

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt

 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.
 • Organisering av kohorter: Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Grønt nivå i ungdomsskolen innebærer:

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.
 • Organisering av kohorter: Det er ikke behov for kohortinndeling av elever.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.
Publisert: 28.01.2022 08.29