Gult nivå for barnehagene og skolene

Innhold

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFOer og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå.

Tiltakene gjelder i minimum fire uker fra torsdag 16. desember.

Det er viktig at barn og unge får et best mulig tilbud, med mest mulig tilstedeværelse i barnehage og skole. Hvis det er nødvendig av smittevernhensyn, kan kommunen redusere åpningstidene eller antall barn og elever som er til stede samtidig. Hvis tilbudet reduseres, er det regler for hvilke elever og barn som likevel skal ha et tilbud på skolen eller i barnehagen.

Dette er de Grunnleggende smittevernrådene som nå følges:

  • Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.
  • Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Informasjon om detaljene rund den praktiske gjennomføringen er sendt ut til alle foreldre.

Publisert: 15.12.2021 08.56