Hilsen fra ordføreren

Innhold

Ordfører Kjell A. Sølverød er fornøyd med regjeringens vurdering som gjør at Siljan kan gå over på de nasjonale smittevernreglene og tiltakene, selv om det ikke er de helt store endringene.

Jeg vil rose alle innbyggere i Siljanbyda for lojal oppfølging av smittevernreglene. Det er deres innsats som gjør av vi nå kan åpne litt mer opp. Vi har lenge vært preget av regler og råd som styrer hverdagen vår. Vi ligger sårbart til mellom kommuner som har hatt mye smitte, og det er mange av våre innbyggere som reiser på skole og jobb til en nabokommune. Sånn sett er det veldig bra at vi har et godt samarbeid med de andre grenlandskommunene, selv om tiltakene har vært strenge i forhold til smittetrykket vi har hatt i Siljan.

Et stort lyspunkt er at det pr. i dag er 714 innbyggere som har fått sin førstedose med vaksine, og hvis alt går etter planen vil vi få betydelig flere vaksiner utover våren og sommeren. Jeg oppfordrer alle i Siljan til å takke ja til vaksine når du blir kontaktet.

Selv om det spirer og gror og sola varmer, er det slik at vi fremdeles står i en pågående pandemi. Det er avgjørende at hver enkelt fortsetter å være lojale mot gjeldende smittevernregler. Vask hendene, hold avstand, vær hjemme hvis du er syk og ha lav terskel for å teste deg. Og dere, fortsett med å ta vare på hverandre!!

Publisert: 23.04.2021 14.41