Hvordan snakke med barn om Ukraina?

Innhold

Mange barn og unge blir urolige og engstelige av sterke inntrykk, som bildene og overskriftene fra Ukraina.

"Tristhet trenger trøst. Sinne trenger grenser. Redsel trenger trygghet."

Det finnes gode råd og tips om hvordan vi som voksne kan hjelpe.
Vi anbefaler disse nettsidene:

Slik møter de barna i barnehagen

Vi spurte Loppedåpan barnehage i Siljan hvordan de snakker med barn om vanskelige ting, og de svarte at uavhengig av store eller små kriser som skjer, jobber de daglig ut i fra dette:

  • Det er viktig å hjelpe barn til å forstå hvorfor de har den følelsen de har, og at det er helt greit.
  • Vi lar barn bli kjent med sine følelser, vi ser og bekrefter.
  • Vi forteller barnet at det er lov å være redd.
  • Vi støtter og setter ord på følelser.
  • Vi hjelper barnet å sortere tanker.
  • Vi bruker spillet «HEI» - et spill om følelser, tanker og situasjoner.
  • Vi snakker om følelser og forklarer hva som skjer i kroppen og i hodet når man blir lei seg, redd, sint osv
  • Vi prøver å møte behovet bak følelsene.

En enkel regel er:
Tristhet trenger trøst. Sinne trenger grenser. Redsel trenger trygghet. Glede trenger å deles. Skam trenger aksept!

Det aller viktigste vi som omsorgspersoner kan gjøre er å anerkjenne barnets eventuelle frykt.
Og være en trygg og tålmodig voksen som viser at vi forstår gjennom ord og handling.

Publisert: 02.03.2022 14.37