Influensavaksine

Innhold

Siljan kommune starter influensavaksinasjon fra i dag, 14. oktober 2019

Fra i dag, 14. oktober kan du oppsøke legekontoret og få tatt årets vaksine.

Vaksinering gjøres mandag –fredag
fra kl. 09:00-11:00 og
fra kl. 12:30-14:00.

Vaksinen koster kr 200,- og gjelder for alle som bor i Siljan kommune.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggs risiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  •  Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom,
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  • Nedsatt immunforsvar 
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Publisert: 14.10.2019 11.52