Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen

Innhold

Søknadsfrist er 21. mai 2021. Bedrifter mellom 1 og 100 ansatte kan søke kompensasjon for kostnader som følge av nedstengning og begrensninger i å kunne holde åpent og ta imot kunder. Bedriftene må være direkte rammet.

Bedriftene kan søke kompensasjon for økonomisk tap innenfor perioden januar – april 2021. Det som kan kompenseres er faste utgifter som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstenging og utgifter til smittevern i perioden.

Bedrifter i disse bransjer kan søke:

 1. Servering og skjenking
 2. Reiseliv, turoperatører og overnatting
 3. Treningssentre og publikumsåpne private, medlemsbaserte treningstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke.
 4. Butikker som har måttet holde stengt i deler av perioden januar – april. Butikken må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 15 % i perioden januar og februar 2021, eller perioden mars og april 2021. Perioden måles mot januar – februar 2020.
 5. Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv. Prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

 • Maks tilskuddsbeløp er kr. 300.000.
 • Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet
 • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
 • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen
 • Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke
 • Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte
 • Bedrifter som tidligere ikke har søkt eller mottatt støtte i de 3 foregående tildelingsrundene, vil bli prioritert
 • Nye virksomheter etablert etter 12.mars 2020 kvalifiserer ikke til støtte
 • Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften
 • Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020)
 • Det kreves skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.

Hvordan søke:

Alle søknader skal leveres via regionalforvaltning.no. Søkeportalen er åpen fra midnatt 10.05.21. Se veiledningsvideo og skriftlig veileder på www.vig.no.

Publisert: 10.05.2021 15.44