Søknad på kommunalt tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19

Innhold

Søknadsfrist er 16. april 2021.

Formål med ordningen er å tildele midler som skal bidra til at levedyktige bedrifter i kommunen klarer seg gjennom pandemien og at arbeidsplasser opprettholdes. De som omfattes av ordningen er bedrifter mellom 1 og 100 arbeidsplasser.

Bedrifter innen disse næringene kan søke:

 1. Servicenæringer herunder serveringssteder, overnattingssteder og reiselivsaktører.
 2. Private transportvirksomheter herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører
 3. Private fritidstilbud herunder treningssenter, bowling, klatrehaller, ridesenter, yogasenter m.m.
 4. Handelsvirksomheter/butikker som selger direkte til forbruker, og som er rammet av nedstenging og smittevern.
 5. Kulturnæringer

  Hovedkriterium for tildeling til ovennevnte, vil være fall i omsetning på minst 15% fra 2019 til 2020.

 6. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, og som er sterkt rammet av covid-19 restriksjoner:
 • Særlig rammede bedrifter innenfor ovennevnte bransjer, der omsetningsnedgang alene ikke er egnet som kriterium. Her må ulike økonomiske utfordringer som er direkte knyttet til pandemiutbruddet, dokumenteres med bistand fra autorisert regnskapsfører eller revisor.
 • Det samme vil gjelde nye bedrifter i ovenfor nevnte bransjer der fall i omsetning ikke er egnet beregningsgrunnlag.
 • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt andre sammenslutninger innenfor overnevnte bransjer som på grunn av pandemien opplever stor omsetningssvikt.

Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet.
Maks tilskuddsbeløp er NOK 350.000.

Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke

Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen

Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalings-anmerkninger mot bedriften

Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020).

Her er en hjelpevideo: 

Næring 1-5 (som nevnt ovenfor) – klikk her 
Næring 6 (som nevnt ovenfor) – klikk her 

 

Publisert: 25.03.2021 20.16